گروپ چت بهترین وزیبا ترین چت روم فارسی زبان در خدمت تمامی ایرانیان.چت گروپ بهترین سایت چت است و جایگاه خوبی بین چت روم ها گرفته است.برای ورود به چت روم گروپ کلیک کنید